Ön most ezen az oldalon van: Startlap » Minőségi elveink

A kulcsszó: Minőség

 

DeutschTutor Qualität

Ahogyan számos más területen, úgy a nyelvoktatásban is jelentős különbségek léteznek az oktatás árát és minőségét illető kínálatban. Az alábbiakban azokat a legfontosabb ismérveket foglaltuk össze, amelyek a magas színvonalú nyelvoktatást jellemzik:

Szakirányú végzettséggel rendelkező tanárok

A legfontosabb kritérium kétség kívül a tanárok felkészültsége és képzettsége. Egy „jó“ nyelvtanár nyelvpedagógiai végzettséggel és – esetünkben – német, mint idegen nyelv tanári képzettséggel bír. Éppen az a minőségi órák biztosítéka, hogy a tanár felkészültsége nem csak a nyelvészeti, de a didaktikai ismeretekre, azaz a tanítás elméletére és gyakorlatára is kiterjed. A legjobb eredményeket azok a nyelvtanárok érik el, akik ezen felül elegendő gyakorlatot és tapasztalatot szereztek a különböző tanulótípusok tekintetében is.

Fókuszban az adott nyelv        

Tapasztalatból tudjuk, hogy az a szakember, aki egyetlen szakterületnek szenteli magát, részletesebb és kiterjedtebb szaktudással rendelkezik, mint az, aki egyszerre több dologgal foglalkozik. Ebből fakadóan azok a nyelviskolák, nyelvi intézetek és oktatók, amelyek egyetlen nyelv tanítására specializálódtak, általában magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtanak, mint azok, amelyek egyszerre több nyelvet is oktatnak.

A résztvevők száma és a tanulási környezet

Vitathatatlan, hogy a legkedvezőbb áron csoportos nyelvtanfolyamon lehet nyelvet tanulni. Ebben az esetben azonban nagy mértékben függ az órák minősége a csoport létszámától és homogenitásától. Azaz, minél nagyobb a csoport és minél jobban eltér az egyes tanulók nyelvtudása egymástól, illetve minél különbözőbb tanulótípushoz tartoznak, annál alacsonyabb lesz az egyes résztvevő számára elvárható színvonal. Ez azért van így, mert ha inhomogén és nagy létszámú egy csoport, a tanárnak egyre kevésbé van lehetősége egyéni igények kielégítésére és az egy tanulóra jutó idő is jelentősen lecsökken.

A fentiekből adódik, hogy a lehető legnagyobb hatékonyságot egyéni tanórán lehet elérni, ahol a tanár figyelme teljes egészében egyetlen tanulóra irányul.

Tananyag és tanítási módszerek

A nyelv és a nyelvpedagógia szűntelenül fejlődik. Ezért egymás után jelennek meg az újabb, továbbfejlesztett nyelvkönyvek, melyek nem csak a legújabb pedagógiai irányvonalakat veszik figyelembe, hanem tartalmazzák a nyelvben végbemenő változásokat is (pl. új helyesírás, divatszavak, stb.), valamint aktuális jelenségeket (pl. e-mail, internet, …) és témákat integrálnak. Így a tanóra még élőbbé, színesebbé, a tanulás még könnyebbé válik.

Mindez kiegészül a legújabb technológiák nyújtotta előnyökkel: Megjelentek a modern e-learning rendszerek, a whiteboard és egyéb hasonló segédeszközök, amelyek az oktatást változatosabbá, interaktívabbá teszik és megkönnyítik a tananyag elsajátítását.

Az új, aktuális tananyag használata és a modern technológiák alkalmazása tehát egy további fontos jellemzője a minőségi nyelvoktatásnak.

Az órák didaktikája – Mit és hogyan?

Egy „tökéletes“ nyelvtanfolyamon minden óra unikum. Ez azt jelenti, hogy minden egyes tanóra a már elért nyelvi szinttől, a kitűzött egyéni céloktól, a tanuló érdeklődésétől és tanulótípusától függően épül fel. Csakhogy az ilyen típusú órafelépítés a tanár részéről jelentős időráfordítást és nagy munkát igényel, mely jóval meghaladja a tényleges tanóra idejét. A gyakorlatban ezért talán sokan igyekeznek elkerülni ezt a fajta plusz munkát és inkább szabvány megoldásokhoz nyúlnak. Azok az elkötelezett tanárok azonban, akik nagy gondot fordítanak az órák előkészítésére, jelentősen hozzájárulnak a tanóra minőségének és hatékonyságának növeléséhez.

Hatékonyság és eredménykontroll

A minőségi nyelvoktatás legobjektívabban mérhető kritériumai végső soron az elért erdemény és az ahhoz szükséges ráfordítások. Mindkét kritérium egybe kell hogy essen az előre meghatározott képzési tervvel és a résztvevő elvárásaival. Mindez a tanfolyam megkezdése előtt a KER (Közös Európai Referenciakeret) alapján összeállított részletes szóbeli és írásbeli szintfelmérő tesztre, valamint a kívánt cél eléréséhez szükséges ráfordítások reális megítélésére épül. A tanfolyam végén záróteszt igazolja, hogy a kívánt tanulási cél valóban megvalósult.

Az ilyen, vagy ehhez hasonló eljárásmód és tanulási eredménykontroll fontos elemei a professzionális, minőségi nyelvoktatásnak.

Eltökélt szándékunk a DeutschTutornál, hogy ügyfeleinknek a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsunk minőségi német, mint idegen nyelv oktatást. Ezért a következő minőségi elvek mellett kötelezzük el magunkat:

  • Kizárólag tapasztalt német nyelvtanárokat alkalmazunk „DaF“ (német, mint idegen nyelv) képesítéssel vagy ezzel egyenértékű kvalifikációval.
  • A hangsúlyt a német nyelvre helyezzük.
  • Élő, egyéni órákat kínálunk, „személyi trénerrel“ az egész tanfolyam ideje alatt.
  • Aktuális tananyagokkal és modern e-learning technológiával dolgozunk.
  • Minden tanórát precíz előkészítés előz meg. Az órákat a hallgató igényeihez igazítjuk.
  • Az előzőleg meghatározott haladási lépéseket és eredményeket rendszeresen megvizsgáljuk és dokumentáljuk.
  • A megcélzott minőségi színvonalat folyamatosan ellenőrizzük és biztosítjuk.

DeutschTutor Lupe

Annak érdekében, hogy a támasztott magas minőségi követelményeknek mindenkor eleget tegyünk, kizárólag tapasztalt és szakképzett tanárokkal dolgozunk, akik színvonalbeli törekvéseinkkel egyetértenek és azokat magukéinak is vallják.

Mielőtt megkezdenék nálunk tanári tevékenységüket, „Deutsch-Tutor“-aink belső továbbképzésen vesznek részt, melyen nem csak a DeutschTutor normarendszerét ismerhetik meg, hanem fontos e-tutor kompetenciákat is elsajátíthatnak. Ezek gyakorlati alkalmazását rendszeres óralátogatások alkalmával, tanulói visszaelzések alapján, valamint a tanulási erdemények mérésével ellenőrizzük.